นิทรรศการ วาดเส้นสร้างสรรค์ 2017

เชิญชมนิทรรศการ วาดเส้นสร้างสรรค์ โดยนักศึกษาชั้นปีที่3 หลักสูตรศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปกรรม จัดแสดงนิทรรศการ วันที่ 26-27 มิถุนายน 2560 ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพบรรยากาศนิทรรศการ   viagra pas cher คลิก>>>