ประมวลภาพ ไหว้ครูศิลป์ จับมือเขียน ภาควิชาศิลปกรรม

งานไหว้ครูศิลป์จับมือเขียนในวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ เวลา 9.00 น.

ประมวลภาพกิจกรรม CLICK>>>