ติดต่อภาควิชาศิลปกรรม

by Super User
ฮิต: 67

ภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

อาคาร 12 ชั้น 1 เลขที่ 202 ถนนช้างเผือก ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

 

โทรศัพท์ : 053-885729, 053-885730    โทรสาร : 053-885709