นายพิชิตไพร สำราญ นักวิชาการศึกษา

นายพิชิตไพร สำราญ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ปฏิบัติงานประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาศิลปกรรม ห้องทำงาน ชั้น 3 อาคารศิลปกรรม